20150211

OPERA HAUTE COUTURE - COSTUME EXHIBITION

A few days ago, I spent a cultural afternoon. An Opera, intimate fashion show, refined tailoring and Arkadius work that I could touch with my hands. Is it sounds intriguing? What's more, everything was available for every ordinary mortal. What are we talking about? The exhibition of costumes for opera organized by The Grand Theatre - National Opera in Warsaw. "Opera Haute Couture," because this is name of the exhibition, provides extraordinary aesthetic experience for the customer, all thanks to the work of leading Polish designers.

Nobody should be surprised that the designers design the costumes for the opera. Such experiences have had, among other things: Giorgio Armani, Muccia Prada, Christian Lacroix, Viktor & Rolf and Yves Saint Laurent. They designed the amazing creations, which were watched by millions of fans of fashion and opera. In the Polish fashion such phenomena are a little strange, but very groundbreaking, especially in the interpretation of the word "fashion". Unfortunately, still a lot of Poles believe that fashion is only flashes, stars on the red carpet, money and free events. They treat it like a vanity effect. Nothing could be more wrong than this. Fashion is not just clothes and posing on the walls of sponsorship. We must finally understand that fashion is primarily a kind of art and should invoke in us emotions, both positive and negative. It is also part of the culture, the one closest to the body, the closest to us. I think that the exhibition in the Gallery of the Opera was well presented and took us into a completely different world. This was a great fashion on the big stage and when you saw it you will not be disappointed.

The Polish designers created outfits for particular opera actors. Among the artists are such characters as Arkadius, Maciej Zień, Joanna Klimas, Tomasz Ossoliński, Gosia Baczyńska, Marek Adamski. In addition to the work of the designers we admire the works created by the painter Hanna Bakuła and Italian costume designer Franca Squarciapino. The names of the very famous in Polish market, which gained a great trust among the Poles. These are all flattering creations could be seen in the following operas: La Traviata, Carmen, Tristan, Don Giovanni, Onegin, The Rite of Spring, Halka, Rigoletto, Madama Butterfly and Nabucco.

Of course, costumes, we can see the exhibition already have a little story. For example, those which have been designed to present "Onegin" 13 years ago. Then Mariusz Treliński (he is the Opera's director) invited Joanna Klimas to cooperation. Besides, the Polish recipient was more conservative and he perceived collaboration with designer as a kind of desecration of art. In general, all creations are very intriguing. Because they are very modern and they look like those that could be seen during the first premiere of the show.

I do not want to write any more about the exhibition! You have to see it in person! I assure you that you will feel a great atmosphere. You will see a highest quality materials of which were made creations and on-screen projections, which you will see a opera and wonderful costumes there.
The exhibition you can see up to 15th February at 10-17 at the National Opera. Admission is free! I really would recommend this! :)

___________________________________________________________

Kilka dni temu spędziłem całkiem kulturalne popołudnie. Trochę opery, kameralny pokaz mody, wyrafinowane krawiectwo i prace Arkadiusa, które mogłem dotknąć gołymi rękoma. Brzmi intrygująco? Co więcej, wszystko jest dostępne dla każdego zwykłego śmiertelnika. O czym mowa? O wystawie kostiumów operowych organizowanej przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie. „Opera Haute Couture”, bo taką nazwę nosi wystawa,zapewnia nieprzeciętne wrażenia estetyczne dla odbiorcy, a wszystko dzięki zaangażowaniu znanych polskich projektantów.

Nikogo nie powinien dziwić fakt, że projektanci projektują kostiumy do opery. Takie doświadczenia mają za sobą między innymi: Giorgio Armani, Muccia Prada, Christian Lacroix, Viktor&Rolf czy Yves Saint Laurent. Zaprojektowali oni niesamowite kreacje, które obejrzało miliony miłośników mody i opery. W polskiej modzie takie zjawiska są nam trochę obce, ale bardzo przełomowe, zwłaszcza w interpretacji samego słowa: „moda”. Niestety nadal spora część Polaków uważa, że mody to jedynie flesze, gwiazdy na czerwonym dywanie, pieniądze i darmowe imprezy. Traktują ją jak efekt próżności. Nic bardziej mylnego. Moda to nie tylko ubrania i pozowanie na ściankach sponsorskich. Musimy w końcu zrozumieć, że moda to przede wszystkim rodzaj sztuki i powinna wywoływać w nas emocje, zarówno pozytywne i negatywne. Jest ona także częścią kultury,tą najbliższą ciału, najbliższa nam. Uważam, że wystawa w Galerii Opera doskonale to przedstawia i przenosi nas w zupełnie inny świat. To wielka moda na wielkiej scenie, po obejrzeniu której na pewno nie będziecie zawiedzeni.

Polscy projektanci stworzyli kreacje dla konkretnych postaci scenicznych opery. Wśród twórców są takie postaci jak: Arkadius, Maciej Zień, Joanna Klimas, Tomasz Ossoliński, Gosia Baczyńska, Marek Adamski. Poza pracami projektantów możemy także podziwiać prace stworzone przez malarkę Hannę Bakułę i włoską kostiumograf Franca Squarciapino. Nazwiska bardzo znane na polskich rynku, które zyskały duże zaufanie wśród Polaków. Te wszystkie dopieszczone kreacje mogliśmy zobaczyć w następujących przedstawieniach operowych: Traviata, Carmen, Tristan, Don Giovanni, Oniegin, Święto wiosny, Halka, Rigoletto, Madame Butterfly czy Nabucco.

Oczywiście stroje, które możemy zobaczyć na wystawie mają już swoją niewielką historię. Na przykład te, które zostały zaprojektowane do przedstawienia „Oniegina” 13 lat temu. Wówczas projektantkę zaprosił Mariusz Treliński. Poza tym, polski odbiorca wówczas był bardziej konserwatywny i współpracę z projektantką postrzegał jak pewnego rodzaju profanację sztuki. Ogólnie kreacje wszystkich projektantów są intrygujące. Ponieważ są bardzo nowoczesne, nie mniej jednak nawiązują do tych, które można było zobaczyć podczas pierwszej premiery danego przedstawienia.

Nie chcę już więcej pisać na temat wystawy! Musicie zobaczyć ją osobiście! Zapewniam Was, że poczujecie świetną atmosferę nie tylko za sprawą najwyższej jakości materiałów, z których zostały wykonane kreacje, ale także dzięki projekcjom ekranowym, na których zobaczycie daną operę i przejawiające się w nich te cudowne kostiumy.
Wystawę możecie obejrzeć do 15 lutego w godzinach 10-17 w Operze Narodowej. Wstęp wolny! Naprawdę serdecznie polecam! :)

1 komentarz:

  1. Anonimowy2/12/2015

    Super post! Wreszcie jakiś ciekawy bloger a nie jakieś tam pitolenie innych 'blogerów'. Brawo Adaś!

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...