20120602

Fashion Days 2012


Recently, more and more I attend various conferences about fashion and fashion market. This time I went on a two-day event Fashion Days 2012, organized by Warsaw School of Economics.
Excellent attendance of guests, interesting lectures, valuable tips and answers to our questions - that is in short how it looked like.
The first lecture was concerned with the luxury brand management. It was run by Paweł Makowski from the magazine Art & Business, who presented a great knowledge of marketing, the fashion business. He had an excellent contact with the audience. He gave his listeners the opportunity to reflect on the luxury, the perception in the spheres of everyday life. It was the great lecture, which had a character of a casual conversation between participants.

FOT. KONRAD WERKOWICZ

* * * * * * * * * *

Ostatnio coraz częściej pojawiam się na różnych konferencjach związanych z modą i rynkiem mody, co mnie bardzo cieszy. Tym razem wybrałem się na dwudniową imprezę Fashion Days 2012, organizowaną przez Szkołę Główną w Warszawie.
Doskonała frekwencja gości, interesujące wykłady, cenne wskazówki i odpowiedzi na nurtujące nas pytania – tak krótko mogę opisać minioną konferencję.
Pierwszy wykład dotyczył zarządzania marką luksusową. Poprowadził go Paweł Makowski z magazynu Art&Business, który wykazał się ogromną wiedzą na temat marketingu, biznesu modowego oraz nawiązał świetny kontakt z publicznością. Autor wykładów dał swoim słuchaczom możliwość refleksji na temat luksusu, postrzegania go w sferach codziennego życia. Świetny wykład, który miał bardziej charakter luźnej rozmowy pomiędzy uczestnikami :)


The next lecture was a lecture led by Jan Stasz and Michał Judy, who creates showroom where you can enjoy the clothes well-known as well as less known Polish designers. Lectures were devoted to the problem of promoting fashion brands in the context of social media. They talked about the role of different brands in social media, about who is their audience. Each participant of the lecture could learn about how strong is the impact the Internet and social networking sites. Can anyone imagine a shop in Internet without a fan page? Facebook today has become a very important means of communication between the company and customers. Lectures were also about specificity of the blog and how important bloggers are becoming in communications and marketing company with a customer.

* * * * * * * * * *

Kolejnym wykładem skupiającym sporą ilość zaciekawionych osób był wykład poprowadzony przez Jaśka Stasza i Michała Judy, twórców Showroomu czyli miejsca, gdzie możecie nasycić się ubraniami znanych i mniej znanych polskich projektantów. Wystąpienie dotyczyło promocji marek modowych w kontekście social media. Mówiono o roli różnych markach w social mediach, o tym, kto jest ich odbiorcami. Każdy uczestnik wykładu mógł dowiedzieć się o tym jak silne oddziaływanie ma Internet i serwisy społecznościowe. Czy ktoś wyobraża sobie teraz jakiś sklep internetowy bez posiadania fan page’a? Facebook dzisiaj stał się bardzo ważną drogą komunikacji między firmą a klientami. Podjęto także dyskusji specyfikę prowadzenia bloga i o tym, jak ważną pozycje zaczynają mieć blogerzy w komunikacji czy marketingu firmy z klientem.

King Miller - Lecturer in VIAMODA was too a guest at the event. The lecture was concerned with the trend forecasting and trend setting and the impact of Fashion Street on the fashion industry Fashion Street. It is worth noting that Ms. King has an extremely rich expierence, working for Polish and foreign brands. In addition, she completed several courses, including MBA University of California, USA. Interesting speech of Kinga was based mainly on forecasting trends. I learned, among other things, that the trends are projected in advance of two and a half years, and their diversity is affected by political, cultural, or economic issues.

* * * * * * * * * *

Kinga Miller – wykładowca w VIAMODA także była gościem imprezy. Wykład dotyczył Trend forecasting a trend setting , wpływu Fashion Street na przemysł modowy. Warto dodać, że Pani Kinga ma niezwykle bogaty warsztat, pracując dla polskich i zagranicznych marek. Ponadto ukończyła kilka kierunków studiów , m.in. na paryskiej uczelni MBA czy Uniwersytecie Kalifornijskim w USA. Interesujące wystąpienie pani Kingi głównie było oparte na prognozowaniu trendów. Dowiedziałem się m.in. o tym, że trendy są prognozowane z wyprzedzeniem do 2,5 roku, a na ich różnorodność wpływają kwestie polityczne, kulturowe czy ekonomiczne.


The last event was the panel of discussion. The guests were four women who occupy high positions and are definitely heros of her success. Excellent advice, guidance, and the great lesson of maturity and responsibility. Women exchanged their thoughts about their road to success, as well as the problems which they had to be face. This part of the event was useful not only for women but also men, at least in my mind J
After the lectures there was a time for pleasure or ...refreshments. Sushi, pralines, beautiful cupcakes were excellent element ending a successful day of lectures. Besides, I met  Joanna from LOOKmag magazine, and other persons whom I like them from today  ^^

* * * * * * * * * *

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny. Gośćmi były 4 kobiety, które zajmują wysokie stanowiska i zdecydowanie są bohaterkami swojego sukcesu. Doskonałe porady, wskazówki, a także znakomita lekcja z zakresu dojrzałości i odpowiedzialności. Kobiety wymieniały się swoimi spostrzeżeniami na temat swojej drogi do sukcesu, a także o przeciwnościach z jakimi musiały się zmierzyć. Ta część imprezy była przydatna nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn, przynajmniej w moim odczuciu :)
Po wykładach był czas na przyjemności czyli co za tym idzie.... poczęstunek JSushi, pralinki, piękne babeczki były znakomitym akcetem kończącym udany dzień wykładów. Poza tym miałem okazję poznać bliżej Joannę z magazynu LOOKmag i inne osoby, których od dzisiaj dażę ogromną sympatią ^^


On the second day of the event guests had a chance to see fashion shows. The collections of brands such as presented Mozcau by Justin, Natalia Siebuła, Olga Mieloszyk, Natasha Pavluchenko. We could also admire the photographic exhibition Justyna Dudek,  Paweł Lewandowski and Marcin Twardowski. Such exhibitions are always remarkable to me a dose of inspiration!

Fashion Days 2012 is a 2 days on the truth of great interest, which received a wide audience one possessed fashion :) I just can’t wait for the next edition and I cordially invite you to it! Let’s get down to fact orpictures :)

* * * * * * * * * *

Drugiego dnia imprezy goście mieli okazje zobaczyć pokazy mody. Swoje kolekcje zaprezentowali takie marki jak Mozcau by Justin, Natalia Siebuła, Olga Mieloszyk, Natasha Pavluchenko. Mogliśmy także zachwycić się wystawą fotografii Justyny Dudek, Pawła Lewandowskiego czy Marcina Twardowskiego. Takie wystawy są zawsze dla mnie niezwykłą dawką inspiracji!

Fashion Days 2012 to 2 dni na prawdę świetnych atrakcji, które skupiły szeroką publikę nawiedzoną modą :) Ja już nie mogę doczekać się kolejnej edycji i już serdecznie Was na nią zapraszam! A teraz czas na konkrety czyli zdjęcia :)7 komentarzy:

 1. Wydaje mi się, że w 1. outficie bardzo się skróciłeś, za ciężka ta kamizelka :)

  OdpowiedzUsuń
 2. fajna czapka ;d a konferencja wydaje się być bardzo interesująca.

  OdpowiedzUsuń
 3. Love your head accessories!

  www.style-trigger.com

  OdpowiedzUsuń
 4. Beata Olech6/04/2012

  Hej :) świetnie, zazdroszczę Ci takich zajęć :) super,że miałeś okazje mieć styczność z ludźmi z branży, która Cię interesuje, którzy przekazali Ci nie tylko samą teorię, ale także podzielili się własnymi doświadczeniami. Może pewnego razu ty zajmiesz ich miejsce i będziesz opowiadał młodym pasjonatom mody o swojej drodze do sukcesu. trzymam kciuki :)
  pozdrowienia

  OdpowiedzUsuń
 5. Ciekawie to opisałeś , az miałbym ochotę się tam wtedy znaleźć, musiało być ciekawie , i na pewno wiele wyniosłeś ;)

  pozdrawiam

  http://deletephilosophy.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 6. czyjego projektu jest ten męski płaszcz na 7. zdjęciu licząc od góry?

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...