20121213

FASHION WEEK POLAND 2012 // 3 DAY


After Saturday's day at Fashion Week Poland I’ve lost my strength a little bit - mere participation at shows until 11 pm was not light occupation. Nonetheless, I really wanted to see as many shows as it was possible, and to share my impressions with you! Sunday's busy fashion day passed very quietly, but simultaneously sadly - there were already last shows and a pity to leave. On the other hand, again, during this edition met great people, saw great shows and was imbued with a million inspirations, which I probably will include to my stylizations. I am glad that the Polish fashion market is rapidly growing and that such events arise - that do not allow us to be worse than the other capitals of fashion. There is still a lot of work ahead of us, but the potential is significant.


* * * * * * * * * *


Po sobotnim dniu na Fashion Week Poland moje siły trochę opadły - uczestnictwo na pokazach do godziny 23 nie należało do lekkich zajęć. Mimo to, zależało mi na tym, żeby zobaczyć jak najwięcej pokazów, a z ich relacją podzielić się z Wami! Niedziela pełna modowych wrażeń upłynęła bardzo spokojnie, ale też smutno, głównie dlatego, że były to już ostatnie pokazy i szkoda było wyjeżdżać. No ale z drugiej strony po raz kolejny poznałem wspaniałych ludzi, zobaczyłem świetne pokazy i zostałem nasycony milionem inspiracji, które zapewne przeniosę do swoich stylizacji. Cieszę się, że polski rynek mody się tak prężnie rozwija i że powstają takie imprezy, które nie pozwalają być nam gorszymi, niż inne stolice mody. Jeszcze dużo pracy przed nami, jednak potencjał jest ogromny.

PTASZEK 

When I watched the latest show of Monika Ptaszek, I felt like I’ve attended the rally of motorcyclist. It's all because of the models taking part in the show, who did not belong to the skinny ones -rather muscular, big guys with long hair and tattoos. In my opinion, the entire collection was commercial, a bit conservative, but interesting. Dominated by garnet, black, gray and plaid patterns. On the catwalk there were different length pants, shorts, coats and jackets. Perfect complement to the entire collection were long socks that charmed me personally. On average, I didn’t like the use of locomotives brand clothes, but I think that in total the collection was very successful. Particularly noteworthy is the fact that designer very aptly focus to fashion for men. She showed that her clothes are meant for every man, regardless of how is he built and his posture. These clothes are so versatile that they fit perfectly on the body of a muscular 40 old man and lean skinny student ... of course to choose the right size ^^ I'm glad that more and more collections are addressed to a wide range of consumers. And it's wonderful that Monika confirmed the fact that fashion is also designed for people "size +". Monika is a capable designer – I am looking forward to the next collection!

* * * * * * * * * *

Kiedy oglądałem najnowszy pokaz Moniki Ptaszek, czułem się, jakbym uczestniczył w zlocie harley’owców. To wszystko ze względu na modeli biorących udział w pokazie, którzy nie mieli chudych sylwetek – byli to umięśnieni, długowłosi i wytatuowani faceci. Jednak cała kolekcja była, według mnie, bardzo komercyjna, trochę zachowawcza, jednak ciekawa. Dominował granat, czerń, a także szarość i kraciaste wzory. Na wybiegu pojawiły się różnej długości spodnie, shorty, płaszcze i kurtki. Idealnym dopełnieniem całej kolekcji były długie podkolanówki, które mnie osobiście oczarowały. Średnio spodobało mi się wykorzystanie loko marki na ubraniach, jednak uważam, że całość jest jak najbardziej udana. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że projektanta bardzo trafnie uderzyła w modę męską. Pokazała, że jej ubrania są przeznaczone dla każdego mężczyzny, bez względu na to jego budowę czy posturę. Te ubrania są na tyle uniwersalne, że świetnie będą pasować na sylwetce umięśnionego 40latka, jak i szczupłego studenta… oczywiście przy doborze odpowiedniego rozmiaru ^^ Cieszę się, że jest coraz więcej kolekcji zaadresowanych do szerokiego grona konsumentów. I cudowne jest to, że Monika potwierdza fakt, że moda jest przeznaczona także dla osób „size +” . Monika to zdolna projektantka, bacznie obserwuję jej dokonania i z niecierpliwością oczekuję na kolejną kolekcję! 

FOT. Seweryn Cieślik

 DAWID TOMASZEWSKI - "METAMORPHOSIS"
Dawid Tomaszewski’s fashion show was the last show of this edition of Fashion Week Poland 2012. The last and in my opinion - the best show! I was watching the collection of the world’s fashion level – great and unique. These materials, fonts, style, glamor, originality, individuality! I can and I will talk about the Dawid show only in superlatives. But before I go to the characteristics of the collection it is necessary to mention the sources and inspirations that influenced the creation of the collection. The main one was love to Portugal and Lisbon. Another inspiration have become works of art Eduardo Nery (which I personally appreciate very much) Fado music and characteristic Asulejos tiles. As for the models presented hairstyles inspiration for their creation was the Polish book "Pan Tadeusz". As you can see there was a lot of inspirations, so it's no surprise that the whole collection is so amazing and interesting. On the catwalk we could see the models in tulle, chiffon, silk, latex, body and silks! Toned colors, which is mostly very feminine shades of beige, gray and on the other hand - burgundy for men. As far as men's figure were the most to my liking - especialli the burgundy suit with specific patterns. I love the extravagant classic! I guess I lack words with which I could express my admiration for this collection. I think that a woman would look very unfavorably in the creations of Dawid. These are really very feminine clothes, very modern, and most importantly ... well done and worth of the high price! Additionally, decorations were all creative elements of Swarovski, sequins and shoes that were created with the help of Christian Lauboutin. I can unequivocally say that since then I've become a huge fan of Dawid and I really believe in his genius. I think it was the best show I had the opportunity to see in 2012! Seriously!

* * * * * * * * * *

Pokaz Dawida Tomaszewskiego był ostatnim pokazem tej edycji Fashion Week Poland 2012. Ostatnim i według mnie – najlepszym, był wręcz niesamowity. Miałem wrażenie, że oglądam kolekcję mody światowej, wielkiej, wyjątkowej. Te materiały, kroje, forma, przepych, oryginalność, indywidualność! Mógłbym i będę mówić o pokazie Dawida w samych superlatywach. Jednak zanim przejdę do charakterystyki kolekcji trzeba wspomnieć o źródłach i inspiracji, które wpłynęły na stworzenie kolekcji. Głównym była miłość projektanta do Portugalii i Lizbony. Kolejną inspiracją stały się dzieła sztuki Eduardo Nery, które osobiście bardzo cenię, muzyka Fado czy charakterystyczne kafle Asulejos. Co do zaprezentowanych fryzur modelek, inspiracją do ich stworzenia była książka „Pan Tadeusz”. Jak widzimy inspiracji jest sporo, nic więc dziwnego, że cała kolekcja jest taka wspaniała i ciekawa. Na wybiegu mogliśmy zobaczyć modelki w tiulach, szyfonie, jedwabiu, lateksie, organie czy jedwabie! Kolorystyka stonowana, bardzo kobieca czyli głównie odcienie beżu, szarości i burgund w przypadku mężczyzn. Jeżeli chodzi o sylwetki męskie to najbardziej przypadł mi do gustu garnitur w burgundowe charakterystyczne wzory. Uwielbiam ekstrawagancką klasykę! Chyba brakuję mi słów, za pomocą których mógłbym wyrazić swój zachwyt nad kolekcją. Sądzę, że mało która kobieta wyglądałaby niekorzystnie w kreacjach Dawida. To są naprawdę bardzo kobiece ubrania, bardzo nowoczesne i co najważniejsze… doskonale wykonane i warte swojej wysokiej ceny! Dodatkowymi zdobieniami każdej kreacji są elementy Swarovskiego, cekiny oraz buty, które zostały stworzone z pomocą Christiana Lauboutin. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że od tamtego momentu stałem się olbrzymim fanem tego projektanta i naprawdę bardzo wierzę w jego genialność. To chyba był najlepszy pokaz, który miałem okazję zobaczyć w 2012 roku! Serio!

FOT. Szamot Lyzab
1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...